U nas dowiesz się, że możesz więcej... co możesz więcej i jak możesz więcej

Medista wspiera szerzenie wiedzy w następujących dziedzinach: praktyczne wykorzystanie techniki w życiu codziennym, technika medyczna, teleinformatyka medyczna, modelowanie i analiza statystyczna danych medycznych, metodologii badań naukowych i projektowanie eksperymentu. Dążeniem firmy jest zapewnienie jak najpełniejszego transferu wiedzy do zastosowań praktycznych. Klientami są zarówno zwykli ludzie zainteresowani techniką i nauką jak i naukowcy tworzący wiedzę. Inaczej to ujmując, pomagamy odbiorcom wiedzy jak i twórcom. Odbiorcom zapewniamy edukację przynoszącą im konkretne korzyści praktyczne. Twórcom wiedzy zapewniamy szerokie pole rozpowszechniania ich osiągnięć.
Badania naukowe
  • Ekspertyzy, opinie i konsulting w zakresie metodologii badań naukowych w medycynie.
  • Przygotowanie eksperymentu – opracowanie struktury danych.
  • Przegląd literatury.
  • Rozpowszechnianie wyników.Opracowania wykładów


Zapraszamy do kontaktu: firma@medista.pl
Firma wywodzi się ze środowiska akademickiego. Posiadamy kwalifikacje do przygotowywania wykładów i kursów. Oprócz formalnego przygotowania materiału – oferujemy weryfikację prezentowanej wiedzy przez ekspertów z wybranych dziedzin.
Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl